Number of the records: 1  

Děti a masmédia

 1. Title statementDěti a masmédia [rukopis] / Renáta Alexejevová
  Additional Variant TitlesDěti a masmédia
  Personal name Alexejevová, Renáta (dissertant)
  Translated titleChildren and mass media
  Issue data2010
  Phys.des.67
  NoteVed. práce Evžen Růžička
  Another responsib. Růžička, Evžen (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Dítě * dětství * masová komunikace * masová média * kniha * periodika * rozhlas * televize * hudební nahrávka * internet * Child * childhood * mass communication * mass media * book * periodicals (press) * radio * television * musical record * internet
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  84104-827345392.pdf1012.1 MB19.03.2010
  PosudekTyp posudku
  84104-ved-872044545.Posudek vedoucího
  84104-opon-103384190.Posudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na děti a masmédia. Popisuje dětský věk z pohledu historického i současného. Seznamuje s jednotlivými druhy médií a se způsoby, jakými zasahují do života dětí a mládeže. V empirické části došlo prostřednictvím dotazníkového šetření ke zjištění, zda z hlediska kvantity užívání médií dětmi existuje souvislost mezi jejich věkem, pohlavím a rodinným zázemím.This diploma work is focused on children and mass media. It describes child age from the historical as well as contemporary point of view. It introduces different types of media and ways how they intervene in lives of children and young people. It was ascertained in the empiric part through the questionnaire survey whether there is any connection between the child's age, sex and family background with respect to the quantity of child's media usage.

Number of the records: 1