Number of the records: 1  

Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb

 1. Title statementAktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková
  Additional Variant TitlesAktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb
  Personal name Kostková, Ivana (dissertant)
  Translated titleActivities of adult users in institution of social services
  Issue data2009
  Phys.des.80 s., 18 s, příloh. : grafy, tab. + 1 Ks CD ROM
  NoteVed. práce Helena Skarupská
  Another responsib. Skarupská, Helena (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords Mentální retardace * péče o mentálně znevýhodněné * Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách * Standardy kvality sociálních služeb * pracovní terapie * muzikoterapie * dramaterapie * arteterapie * snoezelen * volnočasové aktivity * Mental retardation * care of mentally handicapped people * Law nr. 108/2006 about social services * Quality standards of social services * work therapy * muzikotherapy * dramatherapy * artetherapy * snoezelen * free-time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  52804-339069463.pdf27677.9 KB27.03.2009
  PosudekTyp posudku
  52804-ved-260114277.docPosudek vedoucího
  52804-opon-716489935.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na aktivity pro dospělé uživatele s mentálním znevýhodněním v zařízení sociálních služeb. Jedná se o aktivity v oblasti pracovní a odborné terapie a volnočasových aktivit. Předmětem praktické části je charakteristika jednotlivých aktivit a krátký rozhovor s uživateli. Rozhovorem chci zjistit, zda jsou uživateli s nabídkou spokojeni.This thesis is focused on activities for adult mentally handicapped users in social services institution. The branches of activities are work and special therapy and also free-time activities. The aim of practical part of this thesis is based on description of subject activities and short interview with users. Due to the interview, I want to find, if users are satisfied with those activities.

Number of the records: 1