Number of the records: 1  

Boží přítomnost a působení ctností v duchovním životě

 1. Title statementBoží přítomnost a působení ctností v duchovním životě [rukopis] / Dominik Leplt
  Additional Variant TitlesBoží přítomnost a působení ctností v duchovním životě
  Personal name Leplt, Dominik (dissertant)
  Translated titleGod's presence and the action of the Virtues in the spiritual life
  Issue data2019
  Phys.des.61
  NoteVed. práce Michal Altrichter. Oponent Luisa Karczubová
  Another responsib. Altrichter, Michal, 1965- (thesis advisor)
  Karczubová, Luisa, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pastorální a spirituální teologie (degree grantor)
  Keywords ctnosti * duchovní život * dary Ducha Svatého * blahoslavenství * mírnost * bázeň * čistota * virtues * spiritual life * gifts of the Holy Spirit * beatitudes * meekness * gift of fear * chastity
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologické nauky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222671-419222661.pdf11.4 MB16.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00222671-ved-521592154.docxPosudek vedoucího
  00222671-opon-797243259.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222671-prubeh-410144183.pdf13.06.201616.04.201917.05.20192Hodnocení známkou

  Práce sleduje ideál ctnostného života, jeho uplatnění a odůvodnění jeho následování, spojení ctností s dary Ducha Svatého a blahoslavenstvími, jak je předává Kristus v horském kázání. Je rozdělena do dvou hlavních částí - první obecné, uvádějící do problematiky ctností, duchovního života, vzájemných vazeb s dary Ducha Svatého a blahoslavenstvími. Druhá část práce se pak ubírá směrem ke konkrétní ctnosti mírnosti, jejím projevům v životě člověka, Božímu působení a potřebě lidské otevřenosti, souvisejícímu daru bázně a blahoslavenství hovořící o chudobě ducha, a v neposlední řadě také pojednává o úzce související ctnosti čistoty a jejím projevům v lidském životě.The work follows the ideal of virtuous life, its application and the justification for its follow-up, the connection of virtues with the gifts of the Holy Spirit and the beatitudes which was given by Christ in the mountain homily. It is divided into two main parts - the first general, referring to the issues of virtues, spiritual life, mutual ties with the gifts of the Holy Spirit and the Beatitudes. The second part of the thesis then goes towards the specific virtue of meekness, its manifestations in human life, God's action and the need for human openness, the related gift of fear and the beatitude speaking about spirit poverty, and also deals with the closely related virtue of purity and its manifestations human life.

Number of the records: 1