Number of the records: 1  

Hodnocení pracovníků

 1. Title statementHodnocení pracovníků [rukopis] / Dagmar Vahalová
  Additional Variant TitlesHodnocení pracovníků
  Personal name Vahalová, Dagmar (dissertant)
  Translated titleThe evaluation of employees
  Issue data2017
  Phys.des.94 s. (107 752 znaků) : tab. + CD
  NoteOponent František Znebejánek. Ved. práce Helena Kubátová
  Another responsib. Znebejánek, František, 1951- (opponent)
  Kubátová, Helena, 1964- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords hodnocení pracovníků * kritéria hodnocení * metody hodnocení * pracovní výkon * motivace * odměňování * zpětná vazba * the evaluation of employees * evaluation criteria * evaluation methods * work performance * motivation * remuneration * feedback
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00186221-833156879.pdf202.5 MB03.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00186221-ved-484131068.docxPosudek vedoucího
  00186221-opon-143363273.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00186221-prubeh-240747262.docx26.04.201303.04.201729.05.20173Hodnocení známkou

  Tato magisterská diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovníků v organizaci. Cílem této práce je provést analýzu systému hodnocení pracovníků v konkrétní organizaci a prokázat, zda je systém dobře nastaven, a to s ohledem na zpětnou vazbu, zda je provázán s odměňováním a zda jsou pracovníci motivování k lepšímu pracovnímu výkonu. Teoretická část vychází z charakteristiky základních pojmů vztahujících se k hodnocení pracovníků, metodám hodnocení, pracovnímu výkonu, motivaci a odměňování. Empirická část obsahuje analýzu dat z dotazníkového šetření uskutečněného v organizaci a interpretaci výsledků šetření.This thesis deals with the evaluation of employees in the organization. The aim of this work is to analyze the evaluation system of employees in a particular organization and demonstrate, whether the system is well configured with regard to feedback, and is linked to remuneration and whether employees are motivated to better work performance. The theoretical part is based on the characteristics of basic concepts related to the evaluation of employees and evaluation methods, work performance, motivation and remuneration. The empirical part contains an analysis of data from a research conducted in the organization and explain the findings.

Number of the records: 1