Number of the records: 1  

Bezprostřední zásah

 1. Title statementBezprostřední zásah [rukopis] / Jan Mareš
  Additional Variant TitlesBezprostřední zásah
  Personal name Mareš, Jan (dissertant)
  Translated titleThe Immediate Intervention
  Issue data2014
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Filip Dienstbier
  Another responsib. Frumarová, Kateřina (thesis advisor)
  Dienstbier, Filip, 1969- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Bezprostřední zásah * Celní správa * Povinnosti policistů * Srovnání oprávnění * Prostředky právní ochrany * Policie ČR * Bezpečnostní sbory * Intermediate intervention * Customs administration * Duty of police officesrs * Comparison permission * Means of legal protection * Police of the Czech Republic * Security forces
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183107-466647361.docx21108.9 KB27.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00183107-opon-623355108.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183107-prubeh-153111383.pdf18.03.201327.03.201409.06.20142Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  B 245 (PF)3130024979PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil zejména na dva bezpečnostní sbory, policii a celní správu. V úvodní kapitole jsem vymezil pojem bezprostřední zásah a podmínky, které musí být splněny, aby zásah proběhl v souladu s právem. V následující kapitole jsem uvedl povinnosti příslušníků před zásahem, taktiku zásahu, kterou jsem demonstroval na příkladu a povinnosti po samotném zásahu. Dále jsem již srovnal samotné pravomoci příslušníků policie a celní správy a v poslední kapitole jsem uvedl možnosti obrany proti bezprostřednímu zásahu, který byl protiprávní.In my thesis I focused mainly on two security forces, police and customs administration. In the introductory chapter, I defined the concept of immediate intervention and the conditions that must be met in order for the intervention was carried out in accordance with the law. In the next chapter I stated obligations of members before the intervention, intervention tactics, which I demonstrated on the example and obligations of the intervention itself. I have also been leveled itself powers of the police and customs and in the last chapter, I mentioned the possibility of defense against immediate intervention, which was illegal.

Number of the records: 1