Number of the records: 1  

Thanatóza mnohonožek

 1. Title statementThanatóza mnohonožek [rukopis] / Lucie Čmielová
  Additional Variant TitlesThanatóza mnohonožek
  Personal name Čmielová, Lucie (dissertant)
  Translated titleTonic imobility in millipedes
  Issue data2013
  Phys.des.36 s. : grafy, tab.
  NoteVed. práce Ivan H. Tuf
  Another responsib. Tuf, Ivan H., 1974- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra botaniky (degree grantor)
  Keywords thanatóza * mnohonožky * stimuly * touch * drop * squeeze * defenzivní strategie * thanatosis * millipedes * stimuli * touch * drop * squeeze * defensive strategy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00178171-928614120.pdf31.1 MB31.07.2013
  PosudekTyp posudku
  00178171-ved-929645634.pdfPosudek vedoucího
  00178171-opon-629355393.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00178171-prubeh-509314765.docx16.06.201131.07.201328.08.20131Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-BOT/381 (PřF-KBO)3134515641PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Thanatóza je projev nehybnosti, či strnulosti, který je dobře vyvinut u mnoha zvířat jako odpověď na vnější podněty. Jedná se o hraný stav, kterým zvířata předstírají smrt. Thanatóza bývá považována za obranný mechanizmus proti predátorům a bývá společná pro savce, ptáky, ryby, plazy, roztoče i hmyz. Tato diplomová práce byla zaměřena na thanatózu mnohonožek u druhu svinule lesní (Glomeris pustulata) a špičanky tmavé (Leptoiulus trilobatus). K vyvolání thanatózy, byly u obou druhů použity tři mechanické podněty, seřazeny v různých kombinacích. Doby trvání reakcí a počty aplikací stimulů u každého jednotlivce byly zaznamenány, vyhodnoceny a porovnány mezi oběma druhy.Thanatosis is a state of imobility, whitch is well developed in many animals in response to an external stimuluses. An immovable posture is ammused by the animals when feigning death. Thanatosis has been considered a defence mechanism against predators that is shared by mammals, birds, fishes, reptiles, mites and insects. This diploma thesis has been focused on thanatosis in species of the millipedes Glomeris pustulata and Leptoiulus trilobatus. Thanatosis was evoked by using three mechanical stimuluses for both species, whitch were sorted in various combinations. The times of the reactions and the numbers of application each stimulus for each individual were recorded, evaluated and compared between the two species.

Number of the records: 1