Number of the records: 1  

APLIKACE MENZERATH-ALTMANNOVA ZÁKONA NA MLUVENOU ČÍNŠTINU - PŘÍZVUKOVÝ TAKT

 1. Title statementAPLIKACE MENZERATH-ALTMANNOVA ZÁKONA NA MLUVENOU ČÍNŠTINU - PŘÍZVUKOVÝ TAKT [rukopis] / Denisa Schusterová
  Additional Variant TitlesAplikace Menzerath-Altmannova zákona na mluvenou čínštinu
  Personal name Schusterová, Denisa (dissertant)
  Translated titleApplying of the Menzerath-Altmann Law to the Spoken Chinese - stress unit
  Issue data2013
  Phys.des.75 s. (90 235) + 1CD-ROM
  NoteVed. práce Ondřej Kučera
  Another responsib. Kučera, Ondřej, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií (degree grantor)
  Keywords Menzerath-Altmannův zákon * mluvená čínština * kvantitativní lingvistika * jazykové úrovně * segmentace * Menzerath-Altmann Law * spoken Chinese * quantitative linguistics * language levels * segmentation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČínská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176830-257656301.pdf11708 KB25.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00176830-ved-848789091.docPosudek vedoucího
  00176830-opon-222474416.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00176830-prubeh-991527584.pdf17.05.201225.04.201330.05.20131Hodnocení známkou

  Cílem této diplomové práce je aplikovat a ověřit platnost Menzerath-Altmannova zákona na současnou mluvenou čínštinu se zvláštním zřetelem na nejnižší jazykovou úroveň. Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi byl MAL aplikován na dva výběrové soubory. Zkoumané jazykové úrovně v první fázi výzkumu byly tyto: jazyková úroveň tvořená replikou (konstrukt, jehož délka je měřena v počtu výpovědí) a výpovědí (konstituent, jehož délka je měřena v průměrném počtu přízvukových taktů), jazyková úroveň tvořená výpovědí (konstrukt, jehož délka je měřena v počtu přízvukových taktů) a přízvukovým taktem (konstituent, jehož délka je měřena v průměrném počtu slabik) a jazyková úroveň tvořená přízvukovým taktem (konstrukt, jehož délka je měřena v počtu slabik) a slabikou (konstituent, jehož délka je měřena v průměrném počtu hlásek). Výsledky z první fáze výzkumu platnost MALu na nejnižší jazykové úrovni nepotvrdily. Ve druhé fázi výzkumu je pozornost věnována nejnižší jazykové úrovni, kde konstruktem je tentokrát jazyková jednotka segment. MAL je v této fázi aplikován na třetí výběrový soubor, který je od předešlých dvou zcela odlišný. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán celý průběh výzkumu, od stanovení hypotézy, přes volbu výběrových souborů, jejich přepis do psané podoby, stanovení zkoumaných jazykových jednotek a popis problémů, které jejich vymezení představovalo. V praktické části jsou pak prezentovány výsledky v pořadí od nejvyšší po nejnižší jazykovou úroveň. Dosažené výsledky jsou demonstrovány v grafech a tabulkách, pod nimi vždy následuje diskuse.The aim of this paper is to verify the validity of the Menzerath-Altmann Law (MAL) applied to contemporary spoken Chinese with a special reference to the language unit consisting of the stress unit (a construct, which is measured in syllables) and the syllable (a constituent, which is measured in the average numbers of phonemes). The original hypothesis stated that the tendency of the MAL would apply to the mentioned language unit. However, the results of the first part of the research did not confirm the hypothesis. It demonstrated that the individual observations oscillate within the linear area. The second hypothesis consequently stated that all the following research will prove the same phenomena. Within the second phase of the research, the MAL was tested with a different sample. The results from this particular phase of the research surprisingly demonstrated the tendency with the MAL. Over the course of the following research it will be therefore necessary to discover what the reason for the differences between the results is.