Number of the records: 1  

Analýza konverzačních cvičení čínštiny

 1. Title statementAnalýza konverzačních cvičení čínštiny [rukopis] / Zuzana Pospěchová
  Additional Variant TitlesAnalýza konverzačních cvičení čínštiny
  Personal name Bočková, Zuzana (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the Conversation Exercises in Chinese
  Issue data2012
  Phys.des.83 s. (77 340 znaků) : grafy, tab.
  NoteVed. práce David Uher
  Another responsib. Uher, David, 1970- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií (degree grantor)
  Keywords čínština * typologie cvičení * konverzační cvičení * učebnice konverzačních cvičení * chinese * conversational exercises * chinese conversational textbook
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie - Čínská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00167886-265827777.pdf345.2 MB12.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00167886-ved-423414352.docPosudek vedoucího
  00167886-opon-637312078.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00167886-prubeh-386563389.pdf16.11.201112.04.201201.06.20121Hodnocení známkou

  Cílem této magisterské práce je zmapování situace konverzačních cvičení čínštiny a zjištění, zda v jejich používání dochází k nějakým změnám. K posouzení tohoto posloužila také typologie cvičení v práci obsažená. Pro potřeby analýzy byl vytvořen korpus cvičení, který obsahuje materiál z různých učebnic konverzace čínštiny. Pro tento korpus byly za účelem sledování vývoje použity učebnice z různých časových období. Na základě získaných výsledků pak byly klasifikovány jednotlivé typy cvičení, které poté byly dle shodných rysů zahrnuty pod zastřešující kategorie. Výsledkem práce je charakteristika vývoje používání různých typů cvičení a také stanovení možného ideálního řešení učebnice konverzačních cvičení čínštiny.The aim of this master´s thesis is to analyze the situation of Chinese conversational exercises and to determine whether there comes to some changes in their usage. The typology of exercises contained in this thesis helped better evaluation of the aforementioned. Training corpus was created for the needs of the analysis, which contains material from different textbooks with Chinese conversation. With a view to monitor the development, the textbooks from different time periods were used for this corpus. Based on the obtained results individual types of exercises were classified, which were then included under the umbrella category according to the same features. The result of this thesis is the characteristic of development of use of different exercise types and also the identification of possible ideal solution to Chinese conversational textbook.