Number of the records: 1  

Změny v důchodovém pojištění po roce 1989

 1. Title statementZměny v důchodovém pojištění po roce 1989 [rukopis] / Olga Polmová
  Additional Variant TitlesZměny v důchodovém pojištění po roce 1989
  Personal name Polmová, Olga (dissertant)
  Translated titleChanges in Pension Insurance Systam after 1989
  Issue data2012
  NoteOponent Gabriela Halířová. Ved. práce Petra Melotíková
  Another responsib. Halířová, Gabriela, 1974- (opponent)
  Melotíková, Petra, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords důchodové pojištění * důchodové zabezpečení * důchodová reforma * starobní důchod * invalidní důchod * pozůstalostní důchody * principy důchodového pojištění * financování důchodového systému * průběžné financování důchodového systému * fondové financování důchodového systému * pension insurance * old age pension scheme * pension reformacion * retirement pension * disability pension * widow's pension * orphan's annuity * principles of the pension insurance * financing of the pension insurance * pay as you go * fund financing
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00157265-860904706.doc2545.3 KB28.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00157265-ved-806376342.docPosudek vedoucího
  00157265-opon-335504896.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00157265-prubeh-446538268.pdf31.03.201128.03.201214.06.20121Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2414 (PF)3130022405PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Diplomová práce podává výklad o změnách v důchodovém pojištění od samotného počátku existence důchodového pojištění po současnost. Důraz je kladen na změny v důchodovém pojištění po roce 1989, kdy se zabezpečovací důchodový systém transformuje zpět na systém pojistný. Po roce 1989 byly odstraněny diskriminační prvky důchodového zabezpečení vzniklého v minulém režimu. Od roku 1996 je platná a účinná nová právní úprava v podobě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jehož novelizace představovaly především reakce na demografický vývoj, který zapříčinil deficit v průběžném financování důchodového pojištění. Charakteristickým rysem důchodového pojištění po roce 1989 je kladení důrazu na zodpovědnost každého jedince ohledně své vlastní budoucnosti.This diploma thesis gives comment about changes in the pension insurance since the very beginning of pension insurance untill present days. Most important part is about changes in the pension insurance since 1989, while an old age pension scheme is convert back into the pension insurance. After 1989 were abrogated discriminating provisions of the statue. Since 1996 is valid act č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. This act's novelizacion reflects changes in the demographic process, which caused problems in the system of financing the pension insurace. Characterictic attribute of the pension insurance since 1989 is the emphasis on liability for future of each person.

Number of the records: 1