Number of the records: 1  

Sociální podmínky osob se zdravotním postižením

 1. Title statementSociální podmínky osob se zdravotním postižením [rukopis] / Petra Hošková
  Additional Variant TitlesSociální podmínky osob se zdravotním postižením
  Personal name Hošková, Petra (dissertant)
  Translated titleSocial conditions of persons with disabilities
  Issue data2012
  Phys.des.111 s. (114 464 znaků) : schémata + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Vojtech Regec
  Another responsib. Regec, Vojtech, 1982- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords dávky a výhody sociální péče * invalidní důchody * nestátní neziskové organizace * osoby s postižením * právní úprava * služby sociální péče * sociální podmínky * sociální zabezpečení * úhrada nákladů * benefits and social care benefits * disability pensions * non-governmental organizations * people with disabilities * legislation * social services * social conditions * social security * reimbursement
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00147246-284088609.pdf61.3 MB22.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00147246-ved-943129436.docPosudek vedoucího

  Diplomová práce se zabývá sociálními podmínkami osob se zdravotním postižením. Teoretická část se zaměřuje na výklad základních pojmů a legislativní rámec v oblasti osob se zdravotním postižením, dále dávkami a výhodami sociální péče, službami sociální péče - jejich druhy, úhradami. Další část se věnuje invalidním důchodům a změnám důchodového systému. V neposlední řadě jsou zde zmíněny také nestátní neziskové organizace, které jsou základnou pro poskytování sociálních služeb. Cílem diplomové práce je zjistit jednotlivé aspekty sociálních podmínek osob se zdravotním postižením. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem - metodologií, cílovou skupinou a zpracováním dat, které byly získány prostřednictvím dotazníku.This thesis deals with the social conditions of persons with disabilities. The theoretical part focuses on the interpretation of basic concepts and legislative framework for people with disabilities , as well as benefits and welfare benefits , social services - their types , settlements . Another part is devoted to disability pensions and changes to the pension system. Finally , it discusses the non -profit organizations that are the basis for the provision of social services. The aim of the thesis is to identify individual aspects of the social conditions of persons with disabilities. The practical part deals with their own research - methodology, target group and the processing of data obtained through a questionnaire .

Number of the records: 1