Number of the records: 1  

Důchodové pojištění v České republice a ve Slovenské republice

 1. Title statementDůchodové pojištění v České republice a ve Slovenské republice [rukopis] / Alice Kočířová
  Additional Variant TitlesDůchodové pojištění v České republice a ve Slovenské republice
  Personal name Kočířová, Alice (dissertant)
  Translated titlePension Insurance in the Czech Republic and Slovak Republic
  Issue data2012
  Phys.des.85 + -
  NoteVed. práce Tomáš Kadlec
  Another responsib. Kadlec, Tomáš (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Sociální pojištění * důchodové pojištění * starobní důchody * invalidní důchody * pozůstalostní důchody * výpočet důchodu * okruh pojištěných osob * doba pojištění * Social security * pension insurance * retirement pensions * disabilty pensions * survivor pensions * pensions calculation * the range of the personal life insurance * insurance period
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00146526-454492977.pdf12953.9 KB23.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00146526-ved-732511680.docPosudek vedoucího
  00146526-opon-852443582.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00146526-prubeh-940306058.pdf10.12.201023.03.201217.05.20122Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou sociálního zabezpečení. Pozornost je zaměřena především na srovnání dvou systémů důchodového pojištění a to v České a Slovenské republice. V práci jsou zmiňovány i důsledky rozpadu republiky k 31. 12. 1992 z hlediska této problematiky.The objective of this diploma thesis is to introduce readers to the issue of social security. The attention is primarily focused on the comparison of two pension schemes in the Czech and Slovak Republics. The thesis also mentions the consequences of the dissolution of the Republic on December 31st, 1992 from the perspective of this issue.

Number of the records: 1