Number of the records: 1  

občanské právo

  1. Topical termobčanské právo
    See linkprávo občanské
    civilní právo
    právo civilní
    See alsoodpovědnost za vady
    dobré mravy (právo)
    dědické právo
    nájemní právo
    občanskoprávní vztahy
    občanské právo hmotné
    občanské právo procesní
    ochrana pokojného stavu
    právní zastoupení
    sousedské právo
    vlastnické právo
    šekové právo
    soukromé právo
    Linking entrycivil law
    Conspect347 - Soukromé právo
    DatabaseSoubor věcných témat
    References (5) - t100i
    (20) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
    (1) - t100r
    (13) - Soubor věcných témat
    (819) - Books
    (5) - Electronic sources
    (150) - ARTICLES
    (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    (28) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    (2) - Souborný záznam integračního zdroje
    (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (2) - xzri
    (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
    subject heading

    subject heading

Number of the records: 1