Number of the records: 1  

poruchy dýchání

 1. Topical termporuchy dýchání
  See linkdýchání - poruchy (UF)
  poruchy ventilace (UF)
  See alsonemoci dýchací soustavy
  akutní hrudní syndrom
  apnoe
  aspirace do dýchacích cest
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  chrapot
  dýchání ústy
  dysfunkce hlasivek
  dyspnoe
  hyperventilace
  kašel
  respirační insuficience
  sarkoglykanopatie
  syndrom aspirace mekonia
  syndrom respirační tísně dospělých
  tachypnoe
  výšková nemoc
  Linking entryRespiration Disorders
  ConspectC08. - 618
  NoteNemoci respiračního systému obecné nebo nespecifikované. Také pro specifická respirační onemocnění, pro něž není deskriptor k dispozici.
  DatabaseMESH
  References (17) - MESH
  (10) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1