Number of the records: 1  

dyspnoe

 1. Topical termdyspnoe
  See linkBreathlessness (UF)
  dušnost (UF)
  dýchavičnost (UF)
  dyspnoea (UF)
  Shortness of Breath (UF)
  See alsoporuchy dýchání
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  paroxysmální noční dušnost
  Linking entryDyspnea
  ConspectC08. - 618. - 326
  C23. - 888. - 852. - 371
  NoteDušnost, případně dýchavičnost. Namáhavé a ztížené dýchání s pocitem dechové tísně či nedostatku vzduchu. (cit. Wikipedie 2016 http://www.cs.wikipedia.org/)
  Databaset150m
  References (4) - t150m
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1