Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

Púry, František
article