Počet záznamů: 1  

Čtení a čtenářství vysokoškoláků

 1. Údaje o názvuČtení a čtenářství vysokoškoláků [rukopis] / Bára Feberová
  Další variantní názvyČtení a čtenářství vysokoškoláků
  Osobní jméno Feberová, Bára (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názReading and readership of university students
  Vyd.údaje2019
  Fyz.popis159 s. (229 840 znaků) : grafy, tab. + CD ROM
  PoznámkaOponent František Znebejánek
  Ved. práce Helena Kubátová
  Dal.odpovědnost Znebejánek, František, 1951- (oponent)
  Kubátová, Helena, 1964- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Čtení * čtenářství * knižní trh * čtenářská gramotnost * vysokoškoláci * knihy * nakupování knih * čtenářské návyky * půjčování knih * veřejné knihovny * kvantitativní výzkum * elektronický dotazník * Reading * readership * book market * reading literacy * university students * books * book shopping * reading habits * books lending * public libraries * quantitative research * e-questionnaire
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programHumanitní studia
  Studijní oborSociologie - Andragogika
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00230383-651647572.pdf591.8 MB28.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00230383-ved-849308839.docxPosudek vedoucího
  00230383-opon-207296157.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00230383-prubeh-230279423.docx20.08.201828.03.201910.06.20192Hodnocení známkou

  Diplomová práce zkoumá čtení a čtenářství vysokoškolských studentů dvouoboru Sociologie-Andragogika a oboru Biochemie. První kapitola je zaměřena kulturní vkus ve společnosti a představuje výsledky jednotlivých výzkumů čtenářské gramotnosti společně s deskripcí současného českého knižního trhu. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku české čtenářské kultury a jejích tří pilířů - čtení, nakupování a návštěvu veřejných knihoven. Třetí kapitola této práce pojednává o postojových a motivačních souvislostech četby, po kterých následuje interpretace jednotlivých čtenářských návyků. Metodika je součástí čtvrté kapitoly, která generuje postup pro kvantitativní empirický výzkum, jemuž je věnována kapitola pátá. Z výzkumu vyplynulo, že existují rozdíly v rámci čtení, nákupního chování, čtenářských návyků a návštěvnosti veřejných knihoven u srovnávajících skupin respondentů, ne však markantní. Vysokoškoláci si častěji knihy půjčují, než nakupují.The Master's theses researches the reading and the readership of university students of double major study of Sociology-Andragogy and Biochemistry programme. The very first chapter is focused on cultural taste in a society and represents results of partial researches of reading literacy together with description of actual Czech book market. Chapter two includes characteristics of Czech readership culture and its three pillars - reading, buying and visiting public libraries. The third chapter of the work is about attitude and motivation connection with reading. Then follows the interpretation of partial readership's habits. Methodology is a part of the fourth chapter and generates methods for quantitative empirical research which is a part of the fifth chapter. The research has emerged, that there are differences in reading, buying behaviour, readership habits and in visiting public libraries among comparative groups of respondents, but not striking. University students tends to borrow books more often than buy.

Počet záznamů: 1