Počet záznamů: 1  

Statutární města v české územní samosprávě a návrh města Prostějova na přidělení titulu

 1. Údaje o názvuStatutární města v české územní samosprávě a návrh města Prostějova na přidělení titulu [rukopis] / Zdeněk Šmída
  Další variantní názvyStatutární města v české územní samosprávě a návrh města Prostějova na přidělení titulu
  Osobní jméno Šmída, Zdeněk (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názStatutory cities in the Czech territorial self-government and a proposal for the allocation of Prostějov title
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis78 s.
  PoznámkaVed. práce Zdenka Nováková
  Dal.odpovědnost Nováková, Zdenka (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Členění území * městská část * občan * občanská vybavenost * počet obyvatel * Prostějov * rozloha * samospráva * samostatná působnost * statut * statutární město * škola * zákon o obcích * žádost * Division of the territory * district * citizen * civic amenities * population * Prostějov * area * autonomy * self-competence * statute * statutory city * school * Municipalities Act * the application
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - veřejná správa
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00172394-303156512.pdf4661.6 KB27.11.2012
  PosudekTyp posudku
  00172394-ved-617265538.docPosudek vedoucího
  00172394-opon-354536175.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku statutárních měst v české územní samosprávě s praktickou studií (zařazení města Prostějova mezi statutární města). Literatury a odborných komentářů k této problematice není mnoho. Veřejnost se s tímto tématem setkává prakticky jen při myšlence (a její realizaci) zařazení některého z měst mezi statutární města. Primárním cílem je tedy seznámit širokou veřejnost s tím, co institut statutárního města obnáší, jaký je jeho (budoucí) smysl. V praktické části práce připomene události, v jejichž důsledku se město Prostějov stalo statutárním městem. Diplomová práce by měla přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti prostřednictvím analýzy vybraných ustanovení zákona o obcích a odborných komentářů v literatuře, v neposlední řadě politických komentářů v regionálním tisku u kauzy města Prostějova. I když je téma ryze právním, práce neopomíná sociální a pedagogické aspekty v praktické části. Součástí práce je výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření.This thesis focuses on the issue of statutory towns in the Czech territorial self-government with practical studies (inclusion of Prostějov between statutory towns). Literature and expert commentaries on this issue is not much. Public with this topic meets practically at the thought (and its implementation) the inclusion of a statutory towns between cities. The primary goal is to inform the public about what the Institute of the City involves what his (future) purpose. In the practical part of the work reminds events, as a result, the city became the City of Prostějov. The thesis should contribute to improving public education through an analysis of selected provisions of the Municipalities Act and expert comments in the literature, not least political commentary in the regional press in cases of Prostějov. Although it is a purely legal issue, labor pains to social and educational aspects in the practical part. Part of the research work realized in the form of a questionnaire survey.