Search results

 1. ABC of eyes / P.T. Khaw, A.R. Elkington.    London :  BMJ Publishing Group,  1994 . 59 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
 2. Aktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením [rukopis] / Hana Homolová.    2016 . 101 s.
  book

  book

 3. Aktuální stav připravenosti mateřských škol na integraci dítěte se zrakovým postižením [rukopis] / Elena Smolková.    2011 . 76 s.
  book

  book

 4. Akutní stavy v oftalmologii / Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková.    Praha :  Galén,  c2006 . 116 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Z000100
  Akutní stavy v oftalmologii

  book

 5. Atlas oftalmologie / Josef Hycl, Lucie Valešová.    Praha :  Triton,  2003 . 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF200100
  PRF000100
  Z100000
  Atlas oftalmologie

  book

 6. Augenbewegung und visuelle Wahrnehmung : physiologische, psychologische und klinische Aspekte / herausgegeben von H. Mühlendyck, W. Rüssmann.    Stuttgart :  F. Enke,  1990 . 11, 174 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 7. Binokulární korekce na polatestu / Miloš Rutrle.    Brno :  Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,  2000 . 115 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  PRF000100
  Binokulární korekce na polatestu

  book

 8. Biologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání [rukopis] / Štěpánka Ošmerová.    2019 . 73
  book

  book

 9. Color vision : from genes to perception / edited by Karl R. Gegenfurtner, Lindsay T. Sharpe.    Cambridge :  Cambridge University Press,  1999 . x, 492 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Color vision

  book

 10. ČSN EN ISO 18490 (015004) Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015 . 13 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book