Search results

 1. Autismus & chardonnay / Martin Selner.    V Praze : Paseka ; Pasparta, 2017 . 119 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  Autismus & chardonnay

  book

 2. Činnost Církevního dívčího internátu - Církevního domova mládeže v Hradci Králové [rukopis] / Zuzana Kolbová.    2007 . 118 s., 5 s. obr. příloh.
  book

  book

 3. Děti, vedoucí, volný čas / [autorský kolektiv Bedřich Hájek ... et al.].    Praha :  Institut dětí a mládeže MŠMT ČR,  2004 . 120 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Děti, vedoucí, volný čas

  book

 4. Jak milovat dítě : internát a Domov sirotků : vybrané kapitoly z díla polského lékaře a vychovatele Janusze Korczaka / [překlad z polského originálu Martin Veselka].    Praha :  MAKE*detail,  2012 . 184 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Jak milovat dítě

  book

 5. Mistr a učeň : jak vychovávat učně v odborném výcviku? / Pavel Čepek, Adolf Kodýtek, Ivan Švanda ; [ilustrace Eduard Hájek].    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 159 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 6. Mistr a výchova učňů / Pavel Čepek ... [et al.] ; [ilustrace Luděk Vimr].    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1975 . 273 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 7. Několik poznámek k přípravě tělovýchovně orientovaných volnočasových odborníků / Mojmír Vážanský.    Perič, Tomáš. (1997), s. 424-425.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 8. Obecné vychovatelství : pro ústavy ku vzdělání učitelů a učitelek / G.A. Lindner ; znovu zpracoval Karel Domin.    Ve Vídni :  Nákladem A. Pichlera vdovy a syna,  1907 . 119 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 9. Obrazy z dějin vychovatelství : ku potřebě kandidátův a kandidátek na ústavech ku vzdělání učitelův a učitelek s vyučovací řečí českou / Frant. Bohd. Kalina ; upravil Karel Domin.    Praha :  Nakladatel Alois Wiesner,  1910 . 108 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 10. Obrazy z dějin vychovatelství : ku potřebě kandidátův a kandidátek na ústavech ku vzdělání učitelův a učitelek s vyučovací řečí českou / upravil Frant. Bohd. Kalina.    V Praze :  Nakladatel Alois Wiesner,  1886 . 129 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book