Search results

 1. Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková.    2009 . 80 s., 18 s, příloh.
  book

  book

 2. Aktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením [rukopis] / Hana Homolová.    2016 . 101 s.
  book

  book

 3. Aktivizační činnosti u osob seniorského věku v zařízeních poskytujících sociální služby [rukopis] / Michal Berger.    2012 . 96
  book

  book

 4. Aktivizační programy ve vybraných domovech pro seniory v Olomouckém kraji [rukopis] / Martina Šostoková.    2020 . 142
  book

  book

 5. Aktivní stárnutí ve čtvrtém věku [rukopis] / Lenka Šrámková.    2015 . 74
  book

  book

 6. Analýza a návrh řešení problematiky současného stavu sportovních zařízení na území města Přerova [rukopis] / Jana Hrčková.    2010 . 137 s. 12 s. obr.příloh
  book

  book

 7. Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí : vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami / [za řešitelský kolektiv Julie Wittmannová].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 160 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 8. Analýza nabídky Domu dětí a mládeže Vila Tereza Uničov (se zaměřením na pravidelnou zájmovou činnost) [rukopis] / Anna Moťková.    2020 . 109
  book

  book

 9. Analýza potřeb obyvatel města Slavičín v oblasti volnočasových aktivit [rukopis] / Anetta Horská.    2020 . 77 s.
  book

  book

 10. Analýza volnočasových aktivit dětí na ZŠ Palackého 68 v Brně [rukopis] / Jan Ris.    2018 . 81 s.
  book

  book