Search results

 1. Brexit, EEA and the free movement of workers : structural considerations on flexibility Václav Stehlík.    International and comparative law review.Vol. 16, (2016), no. 2, s. 145-156.
  article

  article

 2. Detence žadatelů o mezinárodní ochranu / Jitka Zavřelová.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 28-29.
  article

  article

 3. Discretion of member states vis-à-vis public security : unveiling the labyrinth of EU migration rules / Václav Stehlík.    International and comparative law review.Vol. 17, (2017), no. 2, pp. 127-142.
  article

  article

 4. Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie : vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou / [editor Helena Barancová].    Trnava :  Trnavská univerzita,  2008 . 145 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie

  book

 5. Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob [rukopis] / Roman Dokoupil.    2016 . 81
  book

  book

 6. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru a její poměr k právu Evropské unie [rukopis] / Veronika Ambrožová.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 7. The EU citizenship directive : a commentary / Elspeth Guild, Steve Peers, Janathan Tomkin.    Oxford :  Oxford University Press,  2014 . xxiii, 334 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  The EU citizenship directive

  book

 8. EU employment and social policy 1999-2001 : jobs, cohesion, productivity.    Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2001 . 43 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 9. EU justice and home affairs law / Steve Peers.    Oxford ; New York, N.Y. :  Oxford University Press,  2011 . cxix, 983 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 10. EU justice and home affairs law / Steve Peers.    Oxford ; New York, N.Y. :  Oxford University Press,  2007 . cxvi, 588 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  EU justice and home affairs law

  book