Search results

 1. Aktuální výživové doporučení v teorii a praxi [rukopis] / Žaneta Skřivánková.    2012 . 66
  book

  book

 2. Atributy ve výživě těhotných a kojících žen v šumperském regionu [rukopis] / Martina Heclová.    2010 . 107 s., 5 s. příloh
  book

  book

 3. Disbalance základních živin ve výživě dětí staršího školního věku se zaměřením na sacharidy [rukopis] / Marie Sedláčková.    2010 . 132 s., 25 s. příloh
  book

  book

 4. Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem [rukopis] / Ilona Zeisbergerová.    2007 . 76 s., 1s obr. příloh
  book

  book

 5. NÁVRH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝUKU VÝŽIVY ŽÁKŮ 7. TŘÍD NA PODKLADĚ ANALÝZY VYBRANÝCH STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ A ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ [rukopis] / Kateřina Klapetková.    2011 . 66
  book

  book

 6. Redukční diety v teorii a praxi [rukopis] / Eva Machová.    2010 . 107 s., 11 s. příloh
  book

  book

 7. Specifika výživy středoškolské mládeže [rukopis] / Ivana Břeňová.    2010 . 88 s. (136 075 znaků)
  book

  book

 8. Specifika výživy žáků na II. stupni základních škol na Blanensku [rukopis] / Šárka Pernicová.    2009 . 98
  book

  book

 9. Specifika výživy žen v těhotenství [rukopis] / Petra Machů.    2011 . 82 s. (112 063 znaků)
  book

  book

 10. STRAVOVACÍ STEREOTYPY STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ [rukopis] / Monika Kotyzová.    2010 . 103 s.(147 976 zn.), 25 s. př.
  book

  book