Search results

 1. Aktuální otázky určování otcovství [rukopis] / Zdena Pinkavová.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 2. Biologický otec [rukopis] / Matěj Cetkovský.    2019 . 62 s. (116 649 znaků)
  book

  book

 3. K aktuálním otázkám popírání otcovství v České republice / Renáta Šínová, Jana Malá.    Košické dni súkromného práva I.2016, s. 550-570.
  article

  article

 4. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014 / Renáta Šínová.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 12, s. 52-57.
  article

  article

 5. K neplatnosti určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů / Renáta Šínová.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 9, s. 2-9.
  article

  article

 6. K pojmu veřejného pořádku jako kritéria pro prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2018), no. 3, p. 187-206.
  article

  article

 7. K účastenství a postavení potomků v řízení o určení a popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 199-209.
  article

  article

 8. Paternitní spory [rukopis] / Barbora Vojkůvková.    2012
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 9. Právní postavení domnělého otce (1.) / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 8, s. 4-8.
  article

  article

 10. Právní postavení domnělého otce (2.) : aktivní věcná (ne)legitimace domnělého otce k podání návrhu na popření otcovství / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 9, s. 4-11.
  article

  article