Search results

 1. Analýza Itálie jako destinace sportovního cestovního ruchu českých vysokoškolských studentů [rukopis] / Adéla Válková.    2019 . 78 s.
  book

  book

 2. Čtení a čtenářství vysokoškoláků [rukopis] / Bára Feberová.    2019 . 159 s. (229 840 znaků)
  book

  book

 3. Financování bydlení prostřednictvím hypotečních úvěrů z pohledu studentů vysokých škol [rukopis] / Jan Michael Vlček.    2009 . 80 s.
  book

  book

 4. Konzumace psychoaktivních látek vysokoškolskými studenty [rukopis] / Hana Kůrová.    2009 . 127 s., 28 s. příloh
  book

  book

 5. Míra souladu připravenosti absolventů vysokých škol s požadavky trhu práce (se zaměřením na absolventy KAE FF UP) [rukopis] / Miroslava Pšikalová.    2012 . 76 s. (115 362), 31 s.
  book

  book

 6. Postoj vysokoškolských studentů k problematice interrupce [rukopis] / Klára Kolářová.    2019 . 124 s.
  book

  book

 7. Sociální kapitál a osobní pohoda u vysokoškolských studentů: Jejich souvislost a mezinárodní srovnání českého, indického a novozélandského vzorku [rukopis] / Štěpánka Dvořáková.    2013 . 113 s. (222 486 znaků)
  book

  book

 8. Spiritualita mladého človeka v súčasnosti [rukopis] / Barbora Lačná.    2012 . 92 s. (196 230 znakov)
  book

  book

 9. Srovnání životní spokojenosti studentů v Iowě a v České republice [rukopis] / Lucie Šromová.    2009 . 65
  book

  book

 10. Úroveň finanční gramotnosti u vysokoškolských studentů [rukopis] / Hana Zoubková.    2017 . 84 s. (117 751 znaků).
  book

  book