Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "tromboembolická nemoc"
 1. Diagnostika embolie arterie pulmonalis v nukleární medicíně [rukopis] / Vojtěch Michalek.    2020 . 40 stran (62 240 znaků)
  book

  book

 2. Farmakogenetika Clopidogrelu v selektovaném souboru pacientů [rukopis] / Barbora Jančálková.    2021 . 66 (15 592)
  book

  book

 3. Farmakoterapie tromboembolických stavů / Debora Karetová, Jan Bultas.    Praha : Maxdorf, [2013]  ©2013 . 255 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Farmakoterapie tromboembolických stavů

  book

 4. Informovanost žen o rizicích v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce [rukopis] / Tamara Keková.    2014 . 82 stran, 12 stran příloh
  book

  book

 5. Ošetřovatelská péče o dospělé pacienty s tromboembolickým onemocněním [rukopis] / Barbora Václavská.    2020 . 41 stran
  book

  book

 6. Prevence vzniku plicní embolie u dívek a žen z pohledu sebepéče [rukopis] / Veronika Vlachová.    2010 . 78 s. (77 533 zn.),7 s. příloh
  book

  book

 7. Thromboembolism and pregnancy : studies on blood coagulation, fibrinolysis and treatment with heparin and antithrombin / Margareta Hellgren.    Stockholm : Karolinska Institutet, 1981 . 125 stran v různém stránkování
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100000
  Thromboembolism and pregnancy

  book

 8. Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci : doporučené operační postupy pro prevenci žilní tromboembolické nemoci u rizikových nemocných / Jaroslav Malý ... [et al.].    Praha :  Mladá fronta,  2010 . 206 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci

  book

 9. Trombofilní stavy v těhotenství [rukopis] / Barbora Goldschmiedová.    2013 . 50 s.
  book

  book

 10. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek [rukopis] / Lenka Lavická.    2012 . 47s. (74 039)
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.