Search results

 1. Aerobní schopnosti uchazečů o studijní obory TV a TVS na PedF UK v letech 1991-2012 / Martin Dlouhý ... [et al.] .    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 79, č. 2 (2013), s. 44-46.
  article

  article

 2. Aktuálny zdravotný stav a dôvody neúčasti žiačok na hodinách telesnej a športovej výchovy / Elena Bendíková.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 1 (2011), s. 6-10.
  article

  article

 3. Anteverzní postavení pánve u středoškolské mládeže a doporučené cvičení pro jeho kompenzaci / Jana Kubátová.    Česká kinantropologie.Roč. 10, č. 2 (2006), s. 105-111.
  article

  article

 4. Antropologický obraz populace moravských lokalit : psychosomatické studie. Svazek 5, Výzkum vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže / Ivana Binarová ... [et al.].    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2005 . 51, 19, 11 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Antropologický obraz populace moravských lokalit

  book

 5. Co umožňují RVP ve smyslu posunu pozornosti od důrazu na rozvoj tělesné zdatnosti k pravidelné aktivnosti? / Jan Tupý.    Tělesná výchova a sport mládeže. Roč. 78, č. 6 (2012), s. 5-6.
  article

  article

 6. Un cours de religion pour quoi? : vécu et attentes des élèves du secondaire de Belgique francophone / Henri Derroitte, Diane du Val d'Éprémesnil, Vanessa Patigny, Geoffrey Legrand, Cécile Possoz, Thierry Sclipteux.    Louvain-la-Neuve : UCL Presses Universitaires de Louvain, 2017 . 177 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Un cours de religion pour quoi?

  book

 7. Dárcovství krve u středoškolských studentů - informovanost, motivace a možné obavy [rukopis] / Marta Ševčíková.    2013 . 82 s.
  book

  book

 8. Design sběru kvalitativních údajů ve výzkumu "Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny" / D. Másilka.    Univerzita Palackého.5-10.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 9. Dve školy demokracie : občianske vzdelávanie a školská samospráva / Ladislav Macháček a Stanislav Krošlák.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Dve školy demokracie

  book

 10. Dynamika vývoja plaveckej spôsobilosti mládeže na Slovensku / Jursík, D..    9(2) (1999), s. 27-29 : 2 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article