Search results

 1. Cases and materials on administrative law / by S.H. Bailey, B.L. Jones, A.R. Mowbray.    London :  Sweet and Maxwell,  1997 . 859 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Cases and materials on administrative law

  book

 2. Cases and materials on the law of employment discrimination / by Joel Wm. Friedman, George M. Strickler Jr..    Westbury :  Foundation Press,  1993 . xlv, 1326 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 3. Civil services in the Europe of fifteen : trends and new developments / Danielle Bossaert ... [et al.].    Maastricht :  European Institute of Public Administration,  c2001 . xiv, 342 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 4. Co nepřísluší orgánům sociálně-právní ochrany dětí / Věra Novotná.    Právo a rodina.roč. 18, (2016), č. 9, s. 1-5.
  article

  article

 5. Československé správní řízení : texty předpisů a srovnávací výklad, judikatura a literatura / Josef Kliment, Egon Zeis.    Praha :  Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart,  1937 . 874 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Československé správní řízení

  book

 6. Činnost ústavních orgánů za krizových situací / Vaníček, J..    Skálová, Pavla.34/5 (2001), s. 257-278.Správní právo.
  article

  article

 7. Daňově-právní aspekty organizačních složek státu / Radim Boháč.    Havlíček, Karel.13/12 (2005), s. 2-6.Daně.
  article

  article

 8. Decentralisation and accountability as a focus of public administration modernisation : challenges and consequences for human resource management / Christoph Demmke, Gerhard Hammerschmid, Renate Meyer.    Maastricht :  European Institute of Public Administration,  c2006 . xvi, 138 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 9. Dělba moci v České republice a Slovenské republice : komparace systémů nejvyšších státních orgánů v jejich vývoji a v současné podobě / Ondrej Hamuľák.    4/10 (2007), s. 374-380.Právní fórum.
  article

  article

 10. Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy / Barbora Gonsiorová.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 26, (2018), č. 4, s. 649-670.
  article

  article