Search results

Records found: 131  
Your query: Subject h. and keywords = "sociální služba"
 1. Adaptace seniorů v pobytové sociální službě [rukopis] / Jana Paszyc tomanová.    2022 . 60 s. 107 833
  book

  book

 2. Aktivizační metody práce s osobami se zdravotním postižením v pobytovém zařízení [rukopis] / Pavlína Lanžhotská.    2013 . 97 stran
  book

  book

 3. Analýza časového snímku pracovníků přímé obslužné péče pro aktivizaci osob s demencí žijících v Domově Březiny, příspěvkové organizaci Petřvald [rukopis] / Pavla Hýžová.    2013 . 76 s.
  book

  book

 4. Analýza fenoménu patologického hráčství v kontextu provozoven výherních hracích terminálů a následné odborné intervence v Olomouckém kraji [rukopis] / Barbora Dušková.    2012 . 78 s.
  book

  book

 5. Analýza potřebnosti zaměřená na oblast bydlení pro neúplné rodiny, které jsou klienty sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Darmoděj z.ú [rukopis] / Nikola Dudková.    2022
  book

  book

 6. Analýza volnočasových aktivit seniorů v Domově pro seniory ve Znojmě [rukopis] / Radka Ziková.    2013 . 57 (77 946 znaků)
  book

  book

 7. Asistenční služby ovlivňující kvalitu života osob se zrakovým postižením [rukopis] / Romana Cejpková.    2020 . 55 s. (104 434 znaků)
  book

  book

 8. Aspekty kvality života seniorů s demencí Alzheimerova typu [rukopis] / Marcela Šťastná.    2009 . 83
  book

  book

 9. Biblioterapeutická intervence u vybrané skupiny klientů [rukopis] / Klára Vítková.    2021 . 45 s. (64 321 znaků)
  book

  book

 10. ČINNOST A VÝZNAM DOMOVA BERUŠKA [rukopis] / Nikola Lysová.    2009 . 103s.(145 837),14s.obr.příloh.
  book

  book