Search results

 1. Bio-psycho-sociální potřeby pacientů po amputaci končetin [rukopis] / Barbora Pilavková.    2008 . 140
  book

  book

 2. Cizinci a český sociální systém [rukopis] / Eliška Čejková.    2018 . 82
  book

  book

 3. Daňová soustava od 1.1.1994 s komentářem. Díl 3. [Část] b, Zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenské pojištění, mateřská dovolená, dávky v mateřství, přídavky na děti, sociální zabezpečení, pojistné na sociální zabezpečení, věcný rejstřík / Jan Ryba ... [et al.].    Praha :  Prospektrum,  1994 . 307 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Daňová soustava od 1.1.1994 s komentářem. Díl 3. [Část] b, Zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenské pojištění, mateřská dovolená, dávky v mateřství, přídavky na děti, sociální zabezpečení, pojistné na sociální zabezpečení, věcný rejstřík

  book

 4. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením : k 1.5.2012 : komentář, právní předpisy / Petr Beck ... [et al.].    Olomouc :  Nakladatelství ANAG,  2012 . 447 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením

  book

 5. Dávky sociálního zabezpečení při migraci v rámci EU / Vít Holubec, Gabriela Pikorová.    Bulletin Komory daňových poradců České republiky.roč. (2017), č. 3, s. 18-23.
  article

  article

 6. Dávky sociální péče / Naděžda Břeská, Lucie Vránová.    Olomouc :  Nakladatelství ANAG,  c2004 . 279 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 7. Dávky v mateřství a přídavky na děti / Miroslav Bělina, Jana Zemanová.    Praha :  Práce,  1986 . 386 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 8. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v sociálních systémech / Radim Langer.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 3, s. 8-13.
  article

  article

 9. Faktory ovlivňující komunikaci osob s nižší jazykovou kompetencí na úřadech státní sociální podpory [rukopis] / Petra Dufková.    2016 . 76
  book

  book

 10. Historický vývoj dávek v mateřství na našem území / Gabriela Halířová.    Univerzita Palackého.212-220.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article