Search results

 1. Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková.    2009 . 80 s., 18 s, příloh.
  book

  book

 2. Dimenze snoezelenu v aplikaci smyslové výchovy jedinců s mentálním postižením [rukopis] / Pavla Kyselová.    2008 . 126 s.
  book

  book

 3. Snoezelen a jeho význam pro eliminaci deficitu poznávacích schopností osob s mentálním postižením [rukopis] / Tamara Vlasatá.    2009 . 81
  book

  book

 4. Snoezelen jako metoda ke zvýšení kvality života u seniorů s demencí ve vybrané pobytové službě [rukopis] / Soňa Rúberová.    2015 . 61 s. (117 775 znaků).
  book

  book

 5. Snoezelen jako podpůrná metoda při výchově a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením [rukopis] / Lucie Mrhálková.    2015 . 84 s.
  book

  book

 6. Snoezelen program pro žáky s kombinovaným postižením na 1. stupni základní školy [rukopis] / Lucie Svobodová.    2020 . 84 stran
  book

  book

 7. Špecifiká využitia konceptu Snoezelen u detí raného a predškolského veku s detskou mozgovou obrnou z pohľadu špeciálnych pedagógov [rukopis] / Martina Gajdošová.    2018 . 91 s. (184 063 znakov)
  book

  book

 8. Využití multisenzorické místnosti při péči o osoby s těžkým mentálním postižením [rukopis] / Veronika Židková.    2019 . 86 s. (164 537 znaků)
  book

  book

 9. Význam snoezenelu u dětí s kombinovaným postižením - stanovisko rodičů [rukopis] / Zuzana Hajdová.    2015 . 92 stran
  book

  book

 10. Zařízení poskytující metodu Snoezelen v České republice [rukopis] / Aneta Petrásková.    2019 . 79
  book

  book