Search results

Records found: 22  
Your query: Subject h. and keywords = "smluvní pokuty"
 1. K určitosti dohody o smluvní pokutě / Petr Čech.    Svoboda, Zdeněk.16/3 (2008), s. 11-22.Právní rádce.
  article

  article

 2. O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky / Viktor Kolmačka.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 3, s. 57-65.
  article

  article

 3. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání / Milan Hulmák, Petr Bezouška.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 1, s. 7-11.
  article

  article

 4. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta / Daniel Patěk.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 21, s. 725-733.
  article

  article

 5. Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty : (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) / sestavil Pavel Horák.    Praha :  Wolters Kluwer ČR,  2013 . 491 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

  book

 6. Smluvní pokuta [rukopis] : Smluvní pokuta / Matěj Brož.    2011
  book

  book

 7. Smluvní pokuta / Michal Krenk.    Obchodní právo.roč. 26, (2017), č. 3, s. 82-90.
  article

  article

 8. Smluvní pokuta / Marta Menšíková ; vedoucí diplomové práce Ludmila Lochmanová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 83 s.
  book

  book

 9. Smluvní pokuta [rukopis] / Žaneta Olejarová.    2011
  book

  book

 10. Smluvní pokuta - vybrané problémy / Karel Šabata.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 1, s. 29-44.
  article

  article