Search results

 1. Acoustic immittance measures in clinical audiology : a primer / Terry L. Wiley, Cynthia G. Fowler.    San Diego :  Singular Publishing Group,  1997 . xiii, 250 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Acoustic immittance measures in clinical audiology

  book

 2. Biologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání [rukopis] / Štěpánka Ošmerová.    2019 . 73
  book

  book

 3. Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte / [Jiřina Klenková, Helena Kolbábková ; ilustrace Eva Kolbábková].    Brno :  Nakladatelství MC,  2003 . 125 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 4. Drogi rozwoju słuchu muzycznego : podręcznik dla wykładających i uczących się muzyki / napisał Stanisław Kazuro.    Warszawa :  Gebethner i Wolff,  1927 . 62 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 5. Dysfunkce Eustachovy trubice ve vztahu k pedagogickému procesu, úspěšnosti ve škole a zvládání některých předmětů [rukopis] / Renata Williamsová.    2017 . 77
  book

  book

 6. Fale i ucho / W.A. van Bergeijk, J.R. Pierce, E.E. David ; przetłumaczył z angielskiego Antoni Sobotka.    Warszawa :  Wiedza Powszechna,  1961 . 211 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 7. Fonematický a témbrový sluchu u bilingvních dětí a dětí s odlišným mateřským jazykem [rukopis] / Anna Zvěřinová.    2016 . 93 s. (151 175 znaků). (11 s.)
  book

  book

 8. Fonologické uvědomění u dětí předškolního věku [rukopis] / Iveta Bittnerová.    2012 . 78 s.
  book

  book

 9. Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu / Josef Syka, Luboš Voldřich, František Vrabec.    Praha :  Avicenum,  1981 . 322 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  PRFH100000
  Z000100
  book

  book

 10. Das Gehörorgan der Wirbeltiere und des Menschen : Beispiel für eine vergleichende Morphologie der Lagebeziehungen / von Cl.F. Werner.    Leipzig :  Georg Thieme,  1960 . xii, 310 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  book

  book