Search results

 1. Adaptace lidí seniorského věku v domovech pro seniory [rukopis] / Marta Spurná.    2016 . 73 stran
  book

  book

 2. Adaptace na roli seniora doma a v pobytovém zařízení [rukopis] / Zuzana Valentová.    2016 . 58 s.
  book

  book

 3. Adaptace starých lidí po umístění do domova pro seniory [rukopis] / Hana Glozová.    2015 . 67 s. (103 355 znaků)
  book

  book

 4. Adaptační proces u klientů domova pro seniory [rukopis] / Pavlína Jánová.    2010 . 78 s. 3 s. obr. příloh
  book

  book

 5. Ageismus z pohledu seniorů v regionu Uherské Hradiště [rukopis] / Pavla Nekardová.    2017 . 92
  book

  book

 6. Ageistické postoje z pohledu studentů středních škol [rukopis] / Dominika Ondruchová.    2018 . 70
  book

  book

 7. Aktivizační činnosti osob seniorského věku ve zdravotnickém zařízení somatopedického typu [rukopis] / Anna Tenorová.    2010 . 114 s.
  book

  book

 8. Aktivizační činnosti u osob seniorského věku se zaměřením na zrakově postižené [rukopis] / Kateřina Chmelová.    2012 . 97
  book

  book

 9. Aktivizační činnosti u osob seniorského věku v zařízeních poskytujících sociální služby [rukopis] / Michal Berger.    2012 . 96
  book

  book

 10. Aktivizační program v domově seniorů POHODA [rukopis] / Martina Mičúnková.    2017 . 90
  book

  book