Search results

 1. Conciliare famiglia e lavoro : vecchi e nuovi patti tra sessi e generazioni / Manuela Naldini, Chiara Saraceno.    Bologna :  Mulino,  c2011 . 229 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 2. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Lubomír Mlčoch.    Prague : Karolinum, [2014]  ©2014 . 1 online zdroj (192 stran)
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=862154
  Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

  book

 3. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Lubomír Mlčoch.    Praha : Karolinum, 2014 . 192 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

  book

 4. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Lubomír Mlčoch.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2013 . 137 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

  book

 5. Families and social policy : national and international perspectives / Linda Haas, Steven K. Wisensale, editors.    Binghamton, N.Y. :  Routledge Taylor & Francis Group,  2006 . 398 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Families and social policy

  book

 6. Family-centered policies & practices : international implications / Katharine Briar-Lawson, ... [et al.].    New York :  Columbia University Press,  c2001 . xvi, 462 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Family-centered policies & practices

  book

 7. The family, law & society : [cases & materials] / Baroness Hale of Richmond ... [et al.].    Oxford ; New York :  Oxford University Press,  2009 . xxxi, 666 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  The family, law & society

  book

 8. Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu / Eva Mitchell.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2010 . 107 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu

  book

 9. Koncepce rodinné politiky jako významné součásti sociální politiky a možnostmi využití jejích nástrojů v praxi [rukopis] / Lucie Prášilová.    2013 . 90 s. (123 590)
  book

  book

 10. Modely rodinných politik a teorie implementace ve veřejné politice / Martin Smutek.    Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 135 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b3936880-3f4e-11e6-a5c5-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Modely rodinných politik a teorie implementace ve veřejné politice

  book