Search results

 1. Aktuální otázky pěstounské péče [rukopis] / Kristýna Fibichová.    2014 . 64 s. (119 795 znaků)
  book

  book

 2. Analýza motivační struktury organizace [rukopis] / Lucie Kovářová.    2008 . 80 s., 4 s. příloh
  book

  book

 3. Diskriminace při odměňování v pracovním právu [rukopis] / Kristýna Suchánková.    2016 . 56 s. (107 157 znaků)
  book

  book

 4. Hodnocení pracovníků [rukopis] / Dagmar Vahalová.    2017 . 94 s. (107 752 znaků)
  book

  book

 5. Identifikace požadavků kladených na personální manažery v ziskové organizaci X [rukopis] / Lenka Šverclová.    2017 . 85 s. (154 839 znaků).
  book

  book

 6. Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení [rukopis] / Vojtěch Pavlík.    2015 . 84 s. (172 722 znaků)
  book

  book

 7. Klima organizace a spokojenost zaměstnanců [rukopis] / Pavel Šťáva.    2019 . 150 s. (194 650 znaků)
  book

  book

 8. Motivace a hodnocení zaměstnanců Domovů pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji [rukopis] / Dagmar Prchalová.    2018 . 148, přílohy 38 stran (67 789)
  book

  book

 9. Motivace a odměňování v organizaci [rukopis] / Andrea Jedelská.    2015 . 100 s. (109 061 znaků)
  book

  book

 10. Motivace pracovníků a jejich spokojenost ve firmě Kovolis Hedvikov, a.s [rukopis] / Lenka Nedorostová.    2011 . 123 s. (145 048 znaků)
  book

  book