Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "reading book"
 1. Adekvátnost literárních textů čítanky Fraus pro 6. ročník [rukopis] / Nikola Jehlářová.    2017 . 76 s. (111 000 znaků)
  book

  book

 2. Čtenářství žáků z minoritní společnosti [rukopis] / Kateřina Pavlíková.    2007 . 138 stran
  book

  book

 3. Pedagogicko-didaktické parametry čítanek pro 2. stupeň ZŠ [rukopis] / Martin Gregor.    2014 . 172 stran a 61 stran příloh
  book

  book

 4. Tematika smrti v literatuře třetího tisíciletí: didaktická interpretace vybraných literárních děl pro děti a mládež [rukopis] / Eva Ludvíková.    2015 . 76 s. (115 791 znaků), 59 s.
  book

  book

 5. Uplatnění Čítanky se zaměřením na tvůrčí psaní v praxi na druhém stupni základní školy [rukopis] / Nela Hladilová.    2018 . 101 s. (114 401 znaků)
  book

  book

 6. Úprava textu pro osoby se sluchovým postižením: Čítanka [rukopis] / Monika Staňková.    2021 . 85 s. (113 878 znaků).
  book

  book

 7. Válečná čítanka pro 2. stupeň základních škol [rukopis] / Marie Jeníčková.    2017 . 104 s. (135 899 znaků)
  book

  book

 8. Využití dramatické výchovy při hodinách čtení a literatury v primární škole [rukopis] / Pavla Roušarová.    2007 . 95 s., 6 s. příloh
  book

  book

 9. Využití sociálních sítí při podpoře čtenářství na 2. stupni základních škol [rukopis] / Zora Nejezchlebová.    2021 . 132 s. (160 761 znaků)
  book

  book

 10. Výzkum čtenářské adekvátnosti literárních ukázek čítanky FRAUS pro 9. ročník ZŠ [rukopis] / Martina Vidláková.    2017 . 168 s. (z toho 19 s. přílohy)
  book

  book