Search results

 1. Aktuální problémy zájmové četby žáka mladšího školního věku [rukopis] / Simona Kovačová.    2011 . 105 stran (142 018 znaků)
  book

  book

 2. Aktuální vztah žáků k literární výchově na druhém stupni [rukopis] / Andrea Černíčková.    2019 . 84 s.
  book

  book

 3. Čtení a čtenářství vysokoškoláků [rukopis] / Bára Feberová.    2019 . 159 s. (229 840 znaků)
  book

  book

 4. Knižní blogeři jako nástroj marketingu [rukopis] / Kristina Záchová.    2018 . 128 s. (141.531 znaků)
  book

  book

 5. Kvalitativní analýza čtenářské biografie žáků 6.ročníku základní školy [rukopis] / Adriana Doleželová.    2019 . 74 s. (115 000 znaků)
  book

  book

 6. Prekoncepce čtení a čtenářství na 2. stupni základní školy [rukopis] / Magdaléna Lněničková.    2020 . 121 20 stran příloh
  book

  book

 7. Problematika překladu dětské literatury [rukopis] / Petra Alexová.    2018 . 100 s. (151 759 znaků)
  book

  book

 8. Přípravné období pro výuku čtení jako významná etapa pro rozvoj čtenářské gramotnosti [rukopis] / Sylva Kostelníčková.    2016 . 76
  book

  book

 9. Pubescentní čtenářství z pohledu školních vzdělávacích programů [rukopis] / Dana Kodytková.    2009 . 84 s. (103 658 znaků)
  book

  book

 10. Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole [rukopis] / Zuzana Smékalová.    2017 . 79s.
  book

  book