Search results

 1. Adolescenti a užívání drog: Některé osobností a další koreláty [rukopis] / Lucia Talarovičová.    2010 . 117
  book

  book

 2. Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Lenka Zapletalová.    2016 . 90 s. (186936 znaků)
  book

  book

 3. Analýza přístupu k dětem s problémy chování z pohledu dítěte, pedagoga a rodiny [rukopis] / Dagmar Šišková.    2012 . 101s.
  book

  book

 4. Možnosti zvládání problémového chování uživatelů vybraných pobytových zařízení sociálních služeb v Olomouckém kraji [rukopis] / Zbyněk Vočka.    2008 . 86 s.
  book

  book

 5. Přístupy pedagogů k žákům s projevy problémového chování [rukopis] / Michaela Horváthová.    2020 . 87 stran, 157 803 znaků
  book

  book

 6. Využití výtvarných prostředků a metod v reedukační práci u jedinců ve středisku výchovné péče [rukopis] / Iveta Baštrnáková.    2020 . 135 s.
  book

  book