Search results

Records found: 35  
Your query: Subject h. and keywords = "problémové chování"
 1. Adolescenti a užívání drog: Některé osobností a další koreláty [rukopis] / Lucia Talarovičová.    2010 . 117
  book

  book

 2. Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Lenka Zapletalová.    2016 . 90 s. (186936 znaků)
  book

  book

 3. Analýza přístupu k dětem s problémy chování z pohledu dítěte, pedagoga a rodiny [rukopis] / Dagmar Šišková.    2012 . 101s.
  book

  book

 4. Aspekty rodinného prostředí a výchovy u adolescentů s problémovým chováním [rukopis] / Dita Liedermannová.    2022 . 61 s. (97 714 znaků)
  book

  book

 5. Delikventní chování u dětí staršího školního věku [rukopis] / Ivana Fofová.    2011 . 77
  book

  book

 6. Intervenční programy pro děti s rizikovým chováním [rukopis] / Petra Babicová.    2021 . 81
  book

  book

 7. Katamnéza klientek výchovného zařízení [rukopis] / Kateřina Ficová.    2019 . 48
  book

  book

 8. Kázeň ve výuce na střední škole [rukopis] / Petra Moťková.    2012 . 95 s. (157 931 znaků)
  book

  book

 9. Kázeň žáků základních a středních škol [rukopis] / Věra Illková.    2010 . 89 s.(169 096 znaků)15s.příloh
  book

  book

 10. Komparace přístupů pedagogů k dětem s problémy v chování [rukopis] / Markéta Čablová.    2012 . 41 s.
  book

  book