Search results

 1. Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : (právo na spravodlivý proces) / Ľubica Masárová.    Praha : Leges, 2015 . 109 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
 2. Criminal evidence and human rights : reimagining common law procedural traditions / edited by Paul Roberts and Jill Hunter.    Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2013 . xl, 409 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 3. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 536 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010200
  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

  book

 4. Due process in EU competition proceedings / Ivo Van Bael.    Aalphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, [2011]  ©2011 . xxii, 546 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 5. Fair trial rights / editors Richard Clayton, Hugh Tomlinson.    Oxford : Oxford University Press, 2010  ©2010 . ix, 319 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Fair trial rights

  book

 6. Fair trials : the European criminal procedural tradition and the European Court of Human Rights / Sarah J. Summers.    Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2007  ©2007 . xx, 188 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Fair trials

  book

 7. K následkom nedostatečne odôvodneného príkazu z hľadiska zákonnosti dôkazu získaného na jeho základe v trestnom konaní. (1. časť) / Marko Deák.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 3, s. 255-281.
  article

  article

 8. K následkom nedostatečne odôvodneného príkazu z hľadiska zákonnosti dôkazu získaného na jeho základe v trestnom konaní. (2. časť) / Marko Deák.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 4, s. 399-422.
  article

  article

 9. Mediální odsouzení a presumpce neviny /.    Trestněprávní revue.roč. 15, (2016), č. 10, s. 226-231.
  article

  article

 10. Moderační právo soudu z pohledu práva na spravedlivý proces / Jana Malá.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 139-150.
  article

  article