Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "právní subjektivita"
 1. (Ne)svéprávný? / [režie Jan Flak].    Ostrava :  Česká televize,  [1996] . 1 videokazeta (11 min.)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000200
  video

  video

 2. Církevní školy - stát ve státě? / Husník, P..    Frey, Jiří.106/24 (2003), s. 10-11.Učitelské noviny.
  article

  article

 3. Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités / François Terré, Dominique Fenouillet.    Paris :  Dalloz,  1996 . VI, 1170 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 4. Ekonomické otázky právní subjektivity ZŠ / Vítězslav Srp.    [Teplice] :  [vl. nákl.],  1992 . 12 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 5. K pojmu, povaze a podobám neúzemní samosprávy - samospráva veřejných pojišťoven / Jan Malast.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 863-874.
  article

  article

 6. K právní subjektivitě, povaze a jednání právnických osob / Radek Ruban.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 21, (2013), č. 3, s. 388-397.
  article

  article

 7. K procesní subjektivitě přiznané zákonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí / Renáta Šínová, Jana Malá.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 12, s. 444-448.
  article

  article

 8. K "zdánlivému" přesahu soudní moci v relaci k moci zákonodárné : (aneb do jaké míry lze teleologickým výkladem korigovat interpretační výsledek plynoucí ze slovního vyjádření právní normy) / Libor Hanuš.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/9 (2005), s. 982-1006.Právník.
  article

  article

 9. Legislation on the rehabilitation of people with disabilities in sixteen member states of the Council of Europe.    Strasbourg :  Council of Europe Press,  1993 . 362 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 10. Législation relative a la réadaptation des personnes handicapées dans seize Etats membres du Conseil de l'Europe.    Strasbourg :  Conseil de l'Europe,  1993 . 394 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.