Search results

Records found: 22  
Your query: Subject h. and keywords = "právní jistota"
 1. Beyond minimum harmonisation : gold-plating and green-plating of European environmental law / Lorenzo Squintani.    Cambridge ; New York, NY ; Port Melbourne, VIC ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2019 . xxxviii, 259 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Beyond minimum harmonisation

  book

 2. Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů / Jakub Morávek.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 21, s. 742-748.
  article

  article

 3. Krize soudobého práva v historických souvislostech / Jan Malíř.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 11, s. 919-946.
  article

  article

 4. Legal certainty in multilingual EU law : language, discourse and reasoning at the European Court of Justice / Elina Paunio.    Farnham ; Burlington, Vt. :  Ashgate,  c2013 . 221 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Legal certainty in multilingual EU law

  book

 5. Metodologie interpretace práva a právní jistota / Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr (eds).    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2012 . 497 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100200
  Metodologie interpretace práva a právní jistota

  book

 6. Nestabilita daňové legislativy ČR a její možné řešení [rukopis] / Michal Ott.    2016 . 56 s.
  book

  book

 7. Potreba právnej úpravy správneho trestania na príklade zásady zákazu zmeny k horšiemu / J. Vačok.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 5, s. 495-502.
  article

  article

 8. Právna istota ako derivát práva na spravodlivý proces v Slovenskej republike po rekodifikácii civilného procesu / Marek Števček.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 19-29.
  article

  article

 9. Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí? / Zuzana Machová, Igor Kotlán.    Politická ekonomie.Roč. 63, (2015), č. 7, s. 833-846.
  article

  article

 10. Právní jistota ve vztahu k promlčení v judikatuře českých soudů / Tomáš Šperka.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 105-112.
  article

  article