Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "porucha chování"
 1. Analýza přístupu k dětem s problémy chování z pohledu dítěte, pedagoga a rodiny [rukopis] / Dagmar Šišková.    2012 . 101s.
  book

  book

 2. Analýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí zařízení náhradní výchovné péče [rukopis] / Věra Smolíková.    2014 . 64 s. (98 440znaků)
  book

  book

 3. Analýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování [rukopis] / Věra Smolíková.    2016 . 99 s. (143 297)
  book

  book

 4. Aspekty práce s fotografií u dětí s problémy v chování [rukopis] / Michaela Novotná.    2012 . 47 s. (61 725 znaků)
  book

  book

 5. Možnosti podpory zletilých jedinců opouštějících výchovné ústavy [rukopis] / Miroslava Ponížilová.    2017 . 106 s. (170 170 znaků)
  book

  book

 6. Možnosti poradenských aktivit z pohledu etopedické praxe [rukopis] / Lucie Marková.    2010 . 51
  book

  book

 7. Možnosti řešení výchovných problémů ve škole [rukopis] / Zuzana Soukupová.    2008 . 75 s., 38 s. příloh
  book

  book

 8. Pohledy žáků se specifickými vývojovými poruchami chování, jejich rodičů a učitelů na školu [rukopis] / Markéta Bednářová.    2017 . 108 s. (166 465 znaků).
  book

  book

 9. Poruchy chování u dospívající mládeže [rukopis] / Silvie Huňková.    2009 . 65 s.
  book

  book

 10. Postoj společnosti k dětem s poruchami chování [rukopis] / Michaela Pfeiferová.    2018 . 47
  book

  book