Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "porušení smlouvy"
 1. K některým aspektům smluvní náhrady škody / Michaela Bezoušková.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 19, s. 655-660.
  article

  article

 2. Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu / Anežka Janoušková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . x, 218 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

  book

 3. Das Obligationenrecht. Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen. 5. Teilband, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 / erläutert von Rolf H. Webe.    Bern : Stämpfli Verlag AG, 2000 . xxii, 302 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
  Das Obligationenrecht

  book

 4. Odpovědnost za vady díla dle obchodního zákoníku [rukopis] / Veronika Novotná.    2011 . 109 s. (222 829), příloha 5 s.
  book

  book

 5. Ochranný účel smlouvy jako prostředek omezení příčinné souvislosti, aneb je stále důležitá předvídatelnost škody? / Petr Bezouška.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 22, s. 763-766.
  article

  article

 6. Okamžitá výpověď z nájmu bytu / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 50, (2019), č. 10, s. 36-41.
  article

  article

 7. Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejméne náhrada škody : (srovnání CISG, německého a evropského práva) / Ulrich Magnus.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 2, s. 46-54.
  article

  article

 8. Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky / Zuzana Nevolná, Daniela Hlobíková (eds.).    Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018 . 189 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky

  book

 9. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku / Josef Šilhán.    V Praze : C.H. Beck, 2015 . xxiv, 535 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
  Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

  book

 10. Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti / Tomáš Král.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 9, s. 247-253.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.