Search results

 1. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska.    Kraków :  Universitas,  2005 . 329 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 2. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Filologia polska..    Toruń :  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  1959-
  journal

  journal

 3. Aforyzmy chińskie / wybral, przełożył z języka chińskiego i wstępem opatrzył Mieczysław Jerzy Künstler.    Varšava :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1977 . 97 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 4. Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts / Stanisław Zaborowski ... [et al.] ; Eingeleitet und herausgegeben von Stanisław Urbańczyk ; unter Mitwirkung von Reinhold Olesch.    Köln :  Böhlau,  1983 . 208 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 5. Biblia królowej Zofii (szaroszpatacka) : wraz ze staroczeskim przekladem Biblii / wydali Stanisław Urbańczyk i Vladimír Kyas.    Wrocław ; Warzawa ; Kraków :  Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,  1965-1971 . 689 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 6. Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. Tom I, Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo / praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Jadwigi Puzyniny.    Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1973 . xxx, 372 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 7. Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. Tom II, Literaturoznawstwo / praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Czachowskiej a Jadwigi Puzyniny.    Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1973 . 534 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 8. Bliżej polski : wiedza o Polsce i jej kulturze : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom zaawansowany (C1, C2). Część II / Barbara Guziuk-Świca, Anna Butcher.    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 . 393 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 9. Coraz bliżej Polski : učebnice polského jazyka pro čechy. Část 2 / Kateřina Pösingerová, Anna Seretny.    Praha :  Karolinum,  1997 . 342 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Coraz bliżej Polski

  book

 10. Cywilizacja i język : szkice z dziejow obyczajowości polskiej / A. Brückner.    Warszawa :  K. Kowalewski,  1901 . 154 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book