Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "poetotherapy"
 1. Expresivní terapeutické metody využívané při práci s osobami se schizofrenií [rukopis] / Věra Macková.    2012 . 109 s. (223 582 znaků)
  book

  book

 2. Možnosti poetoterapeutické intervence u dětí s mentálním postižením na základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami [rukopis] / Marcela Ďurďová.    2019 . 69 s.
  book

  book

 3. Poetoterapeutická a biblioterapeutická intervence u vybrané skupiny klientů [rukopis] / Iveta Kudrnová.    2020 . 48 s.
  book

  book

 4. Práce s básnickým textem na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Kateřina Čeganová.    2010 . 68 s. (110 546 znak), 6 příloh
  book

  book

 5. Terapeutická práce s textem u klientely dětí se specifickými potřebami [rukopis] / Veronika Vykopalová.    2011 . 63 s. (74 334)
  book

  book

 6. Terapeutický vztah v procesu expresivních terapií [rukopis] / Lenka Janáková.    2012 . 80 s. (223 424 znaků)
  book

  book

 7. Využití expresivní terapie v předškolním věku [rukopis] / Viktorie Sieczková.    2019 . 105 s. (172 057 znaků)
  book

  book

 8. Využití expresivních terapií ve vychovatelské praxi [rukopis] / Zdeněk Maté.    2020 . 85 s. (127 732 znaků).
  book

  book