Search results

Records found: 40  
Your query: Subject h. and keywords = "pedagogický pracovník"
 1. Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice [rukopis] / Zuzana Červenková.    2011 . 93 s. (189596)
  book

  book

 2. Bezpečnost práce na základních školách [rukopis] / Miroslav Páleník.    2017 . 69 s.
  book

  book

 3. Funkce vedoucí učitelky mateřské školy [rukopis] / Martina Polláková.    2021 . 119 s.
  book

  book

 4. Image mateřské školy [rukopis] / Eva Obstová.    2014 . 79 stran, 4 strany příloh
  book

  book

 5. Inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na II. stupni ZŠ pohledem pedagogických pracovníků [rukopis] / Andrea Šafarčíková.    2021 . 66 s.
  book

  book

 6. Integrace dětí se specifickými potřebami vzdělávání v rámci volnočasových aktivit DDM [rukopis] / Aneta Hulínová.    2019 . 79 s.
  book

  book

 7. Kompetence vedoucího pracovníka pro svou funkci a vedení lidí se zaměřením na ředitele základních škol [rukopis] / Andrea Kolínková.    2019 . 62 s.
  book

  book

 8. Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka [rukopis] / Andrea Kratochvílová.    2016 . 65 s.
  book

  book

 9. Metody vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků [rukopis] / Ivana Břusková.    2014 . 72 stran
  book

  book

 10. Motivace pedagogických pracovníků ve školství [rukopis] / Kateřina Jarková.    2013 . 71 str
  book

  book