Search results

 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Aplikace zásady acte clair při odlišném výkladu práva EU různými instancemi soudní soustavy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 360-361.
  article

  article

 3. Domácí násilí a jeho prevence [rukopis] / Petra Halouzková.    2010
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 4. Hledisko nejlepšího zájmu dítěte při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy / Romana Lužná.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 10, s. 3-7.
  article

  article

 5. Interim measures in international arbitration / Lawrence W. Newman, Colin Ong, editors.    Huntington, New York : Juris, [2014]  ©2014 . lii, 903 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 6. Jak dál s předběžnými opatřeními / Karel Svoboda.    Rekodifikace & praxe.(2013), Roč. 1, č. 7, s. 11-14.
  article

  article

 7. Může se účastník řízení aplikací ustanovení o kompeteční výluce zvýšit majetková nebo nemajetková újma? / Martina Küchlerová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 9, (2015), No. 2, s. 83-89.
  article

  article

 8. Nepřípustnost předběžného opatření na změnu výživného / Tomáš Tintěra.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 5, s. 32-36.
  article

  article

 9. Nový režim předběžného opatření, upravujícího poměry dítěte / Karel Svoboda.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 10, s. 30-32.
  article

  article

 10. Podmínky pro vydání předběžného opatření o zákazu styku rodiče s dítětem / Karel Svoboda.    Soudní rozhledy.Roč. 22, (2016), č. 2, s. 49-50.
  article

  article