Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "osobnostní faktory"
 1. Analýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí zařízení náhradní výchovné péče [rukopis] / Věra Smolíková.    2014 . 64 s. (98 440znaků)
  book

  book

 2. Analýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování [rukopis] / Věra Smolíková.    2016 . 99 s. (143 297)
  book

  book

 3. Smysl života u závislých na alkoholu [rukopis] / Dominika Samková.    2012 . 92 s. (141 266 znaků)
  book

  book

 4. Úspěšnost a spokojenost vysokoškolského studenta a jejich souvislost s osobnostními faktory a zvládacími strategiemi [rukopis] / Jitka Josífková.    2015
  book

  book

 5. Vliv všímavosti a osobnostních faktorů na akademickou prokrastinaci [rukopis] / Klára Seidlová.    2018 . 91 s. (175 433 znaků)
  book

  book