Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "odůvodnění rozhodnutí soudu"
 1. Dobré mravy : konstitutivní rozhodnutí soudu. Podíly spoluvlastníků na vypořádávaném spoluvlastnictví. Uplatnění nároku na zaplacení kupní ceny mezi bývalými manžely / Jiří Spáčil.    Soudní rozhledy.Roč. 22, (2016), č. 5, s. 155-157.
  article

  article

 2. Jednání v duševní poruše jako důvod pro žalobu pro zmatečnost / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 3. Možnost odepřít poskytnutí služny zákazníkovi z důvodu politického názoru /.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 6, s. 188-191.
  article

  article

 4. Náhrada nákladů řízení v tzv. nesporném řízení při zpětném návrhu / Michal Stránský.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 5, s. 158-159.
  article

  article

 5. Náhrada nemajetkové újmy / Lucie Balýová.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 9, s. 284-285.
  article

  article

 6. Obchodní korporace - člen statutárního orgánu - manažerskí smlouva - věcná příslušnost / Jan Hušek.    Obchodní právo.roč. 28, (2019), č. 2, s. 28-34.
  article

  article

 7. Odpovědnost za škodu způsobenou vydáním (změnou) územního plánu / Petr Vojtek.    Soudní rozhledy.Roč. 22, (2016), č. 5, s. 157-158.
  article

  article

 8. Odůvodnění správního rozhodnutí : revitalizace institutu s dlouhou tradicí / Soňa Skulová, David Hejč, Radislav Bražina.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 895-912.
  article

  article

 9. Podmínky pro zrušení věcného břemene (služebnosti) pro změnu poměrů / Jiří Spáčil.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 10, s. 352-353.
  article

  article

 10. Porušení práva na spravedlivý proces jako dovolací důvod / Karel Svoboda.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 154-155.
  article

  article